-Putovanja inspirišu sve pa i nas diplomate da uspostavljamo kulturne, ekonomske i druge kontakte. Jedan od pozitivnih primjera takve saradnje je uspostavljen 2013. godine izmeđuTrebinja i Zujeva, ruske delegacije su više puta obilazile turističke destinacije i vinarije grada. Postoje i dogovori o razmjeni turističkih grupa i pružanju povoljnih uslova tretmana za ruske preduzetnike-  rekao Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u BiH je istakavši da je Trebinje jedan od najljepših gradova u BiH, koji privlači svojom atmosferom turiste iz cijelog svijeta.

Ministar trgovine i turizma u Vladi RS Suzana Gašić je rekla je da prisustvo  akadamske zajednice daje nemjerljiv doprinos za razvoj turizma te da će na ovom skupu biti doneseni brojni zaključci i preporuke za rad i razvoj turizma.

-Radi se o jednoj oblasti koja zahtijeva ozbiljan pristup. Par godina iza nas je ostavilo traga na turizam, ali nadamo se da će i ova konferencija doprinijeti tome da se što prije oporavimo od svega onoga što smo prošli prethodnih godina i da idemo naprijed -navela je ona.

Simpoziju 5.jpg (144 KB)

Obren Gnjato, direktor Visoke škole za turizam i hotelijerstvo Trebinje je istakao da je ovo veliki dan za Trebinje, RS i veliki dan za nauku. Naveo je da će zaključci sa ove konferencije biti dobra podloga za razvoj RS, regiona i šire.

-Cilj konferencije je razmjena iskustava koji su neophodni za razvoj turizma. Pandemija, globalni procesi sve to utiče na promjene u tokovima turizma kod nas i u svijetu. Upravo zato su ovdje naučni radnici iz svih krajeva svijeta, da donesemo zaključke kako na što bolji način da prilagodimo turistička kretanja novim procesima- rekao je Gnjato.

Miroljub Milinčić, direktor Centra Ruskog geografskog društva u Srbiji i profesor geografskih nauka je istakao da će ova konferencija umnogome doprinijeti zbližavanju dva naroda, dvije kulture, uspostaviti bolje upoznavanje i bolje prožimanje.

-Prostor Ruske Federacije je preko 300 miliona ljudi sklonih putovanjima i kulturi, a prostor Balkana, naših država, ima mnogo toga da im ponudi. Računamo da ćemo na toj interakciji ostvariti veliki priliv turista koji se dugo zadržavaju, a neki bi rekli i mnogo troše- pojasnio je on.

Stevan Stanković, profesor emeritus sa Geografskog fakulteta, koji je govorio o elementima i faktorima turističke valorizacije prostora, je naveo da turizmu u Srbiji i okolnim zemljama nedostaje infrastruktura. Trebalo bi privući turiste bolje platežne moći! Kako – profesor podvlači – samo dobrom organizacijom.

-Nemamo turiste iz bogatih zemalja, turiste velikih platežnih mogućnosti. Moramo ih pridobiti boljom organizacijom od najvišeg državnog nivoa do lokalne sredine – rekao je profesor Stanković.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je, na otvaranju konferencije, istakao da impresivan krajolik i bogata turistička ponuda, Trebinje čine rastućom turističkom zajednicom ne samo u državi nego i u regionu.

On je naveo da su Trebinje u 2019. godini posjetili turisti iz čak 94 zemlje svijeta te da je prošle godine zabilježeno preko 100.000 noćenja, a to, istakao je Ćurić, govori da grad na Trebišnjici ima dobru turističku ponudu, smještajne kapacitete kao i druge potencijale za razvoj turizma, koje u narednom periodu namjeravaju još aktivnije razvijati.

-Imajući u vidu ambijentalne vrijednosti Trebinja uvjeren sam da će ova konferencija o turizmu da bude od pomoći u realizaciji novih ciljeva koje smo definisali Strategijom razvoja Trebinja, a koji se prvenstveno odnose na razvoj ruralnog i aktivnog turizma. Prema procjenama stručnjaka, ove dvije komponente su trenutno najkonkurentnije. Budući da su naša sela i danas u velikoj mjeri sačuvana, seoski ambijent kao čuvar nekadašnjeg hercegovačkog života, predstavlja komparativnu prednost Trebinja jer ruralni predjeli sve više privlače pažnju posjetilaca. S druge strane, savremeni čovjek je zainteresovan i za aktivni turizam -naveo je on.

Narednih konferencijskih dana, naučnici će govoriti i o kulturnom nasljeđu u funkciji razvoja turizma i međunarodne saradnje, turizmu u savremenom prostorno-planerskom kontekstu, makroekonomskim aspektima turizma, ljudskim resursima i alternativnim oblicima turizma.

Organizatori Međunarode naučne konferencije „Turizam u savremenom evropskom i evroazijskom prostoru – stanje, problemi, izazovi i perspektive“ su Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji.