Skip to main content

SKUPŠTINA USVOJILA ZAKLJUČKE; Vlada ima rok pola godine da napiše zakone
U najkraćem, daje se rok Vladi RS da u roku do šest mjeseci predloži zakone i ostale akte koji će omogućiti formalni povratak nadležnosti RS i eventualno formiranje novih institucija. Tek nakon toga bi prestali da važe „poništeni“ zakoni sa nivoa BiH.

Za zaključke je glasalo 49 poslanika.

Takođe usvojena je i Deklaracija o ustavnim principima u kojoj se najavljuje donošenje novog ustava Republike Srpske.

Usvojene zaključke, koji na snagu stupaju narednog dana od dana donošenja, prenosimo u cjelosti.

Zaključci u vezi sa Informacijom o pravosudnim institucijama BiH:

1.       Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o pravosudnim institucijama BiH .

2.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 25. februara 2004. godine dala Vladi Republike Srpske za potpisivanje Sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

3.       Narodna skupština zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji su dana 11. marta 2004. godine potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH. 

4.       Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu RS da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

5.       Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o ViSTS Republike Srpske.

Zaključci u  vezi sa Informacjom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH:

1.       Narodna skupština usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

2.       Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

3.       Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.

Zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja:

1.       Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

2.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 30. oktobra 2003. godine dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike (član 68. stav 3. tačka 7. Ustava Republike Srpske) prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

3.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 30. oktobra 2003. godine, dala Vladi RS da može zaključiti Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Srpske i Federacije BiH.

4.       Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između RS i FBiH, koji su dana 5. decembra 2003. godine, u prisustvu visokog predstavnika u BiH, potpisali premijeri entitetskih vlada. 

5.       Narodna skupština zadužuje da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakon o akcizama Republike Srpske.

6.       Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske.

Zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti:

1.       Narodna skupština usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

2.       Narodna skupština povlači saglasnost na Odluku od 30. avgusta 2005. godine i Odluku o davanju ovlašćenja Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom FBiH od 28.12.2005. godine.

3.       Narodna skupština zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan sa Vladom Federacije BiH.

 4.      Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

5.       Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u Oružanim snagama BiH,  Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci