Skip to main content

Trebinjski odbornici danas o budžetu za 2022. godinu, planirano 37 810 000 KM
Odbornici će razmatrati i Prijedlog odluke o usvajanju rebalansa budžeta za 2021. godinu, u iznosu od 32 128 000 KM, što je za 4,32 odsto više u odnosu na usvojeni budžet. 

Pred odbornicima će se naći i Program zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu. Za ove namjene planirano je 2 163 500 KM.

– Od toga je za održavanje i modernizaciju gradskih saobraćajnica, trotoara i trgova planirano 135 000 KM. Za održavanje javne rasvjete planirano je 120 000 KM, a za troškove potrošnje električne energije za javnu rasvjetu i semafore 740 000 KM. Za održavanje zelenih površina namijenjeno je 160 000 KM – stoji u Prijedlogu programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

Među 26 tačaka dnevnog reda naći će se i  Program korištenja prihoda ostvarenih od vodnih naknada za 2022. godinu, Prijedlog odluke o pristupanju procesu izrade srednjoročnog Plana kapitalnih investicija od 2022. do 2026. godine, Plan utroška sredstava od koncesione naknade, te Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja kulture Grada Trebinja 2023-2030. godine.

Odbornici će razmatrati i utvrđivanje poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada u narednoj godini.

Sjednica Skupštine grada počinje u 10 časova.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare