SAOPŠTENJE ZA JAVNOSTSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovane višečlane porodice i članovi Udruženja 4+ Grada Trebinja,

da napomenemo da smo u proteklim  danima pokrenuli inicijativu prema Gradskoj skupštini i lokalnoj vlasti o priznanju našeg udruženja od lokalnog interesa za grad Trebinje, kao i donošenje odluke o pronatalitetnom dodatku za svaku majku tj. porodicu  koja ima četvoro i više djece sa uslovom da je barem jedno djete u porodici maloljetno.

Na sjednici kolegija održanoj 08.12.2021 godine na prijedlog odbornika  Ilije Mastilovića koji je član našeg Udruženja skupštinski Kolegijum nije prihvatio naše predloge da se uvrste u tačku dnevnog reda. Takođe sam se, kao Predsjednik udruženja,  pismeno obratio da prisustvujem sjednici skupštine grada Trebinja sa mogućnošću  da se obratim  u ime našeg Udruženja gdje nam je zahtjev odbijen.

Razlog neprihvatanja gore navedenih predloga navedena je činjenica da nije donešen odgovarajući pravilnik sa kojim bi bili utvrđeni kriterijumi za sticanje statusa Udruženja od interesa za jedinicu lokalne samouprave. Istovremeno navedeno je da će  ovakav pravilnik biti predložen na usvajanje u narednom period i da će  se sva Udruženja koja su od interesa za grad i proglasiti što je na današnjoj sjednici skupštine grada i Gradonačelnik Mirko Ćurić i potvrdio. Takođe na današnjoj skupšini odbornik Ilija Mastilović je shodno poslovniku skupštine uložio amandman da se naši predlozi usvoje u dnevni red i stave na usvajanje što je odbijeno sa većinom suzdržanih glasova za  koje su glasali  odbornici:

-Gordan Mišeljić, Milan Kovač ,Đorđe Miljanović- popredsjednik skupštine, Milutin Mastilović, Borislav Grubač, Milica Ijačić, Bojan Šapurić, Dragoslav Banjak- predsjednik skupštine, Srđan Simović, Aleksandar Bodiroga, Milan Filipović, Momir Gvozdenović, Zdravko Butulija, Rajko Ćapin, Blagoje Šupić

Odbornici koji su bili za usvsjanje tačke u dnevni red su:

-Ilija Mastilović, Slobodan Prtilo, Dušan Ninković, Budimir Koprivica, Đorđe Vučinić, Dajana Milišić, Nebojša Milišić

Niko nije bio protiv.

Ostali odbornici skupštine nisu bili prisutni.

Na današnjoj sjednici skupštine grada je Gradonačelnik iznio činjenicu da se u proteklim godinama nismo kao udruženje javili ni na jedan javni poziv grada Trebinja što ću kao Predsjednik udruženja i da potvrdim. Tačno je Gradonačelniče da se nismo javili ni na jedan javni poziv, ali isto tako je  tačno da smo u više navrata tražili razgovor sa Vama upravo gdje bi jedna od tema bila smjernice i savjeti za  apliciranje novčanih sredstava za podršku našeg Udruženja. Tačno je da sam se i poslednjih dana, kontaktirajući  vaš cabinet, kao predsjednik udruženja najavljivao da me primite što do sada niste našli vremena da učinite. Takođe je tačno da proteklom vremenu nikada nije došlo do razgovora sa našim udruženjem osim u  maju 2019. godine na Međunarodni dan porodice kada je gradska uprava sa Vama na čelu organizovala prijem za sva Udruženja koja se bave porodicom. Na tom prijemu ste obećali sastanak do kojeg nikada nije došlo. Takođe se slažem sa Vama kada ste danas na izlaganju rekli da se neće politizovati neke porodice i neka udruženja, samo bi još dodao da niko nema pravo da dijeli naše porodice, majke i našu djecu. U narednom periodu očekujemo čvrst stav u Vašim odlukama i odlukama gradske skupštine u vezi pronatalitetne politike. Radi javnosti želim da istaknem da kroz naše, gore navedene, molbe prema gradskoj skupštini, a tiču se odluke o priznanju našeg udruženja od interesa za grad Trebinje svejsni smo činjenice da bi bili svrstani na budžetska izdvajanja koja nam nisu prioritet ovog zahtjeva.

Zadovoljili bi se minimalnim budžetskim sredstvima od par stotina maraka na godišnjem nivou koja su nam potrebna samo  za održavanje kancelarije. Ne želim da neko pomisli da hoćemo da rasipamo novac građana Trebinja. To ni slučajno.

Gospodine Gradonačelniče nama je potrebna Vaša iskrena podrška i podrška svih Vas koji sjedite u skupštinskim klupama,a da bi izbjegli eventualne nesuglasice mora postojati ljudski razgovor. Takođe, što se tiče molbe o dodjeli mjesečnog pronatalitetnog dodatka shodno budžetu grada da svaka porodica tj. majka koja je rodila četvoro  i više djece sa uslovom da ima barem jedno maloljetno djete, ne želimo da se stavlja u ružan kontekst.

Podržavamo svaku odluku pronatalitetne politike grada Trebinja, ali moramo sugerisati svakome da višečlane porodice nisu loša socijalna kategorija i da u buduće razdvojite socijalnu politiku koja je svakako potrebna u našoj lokalnoj zajednici i stimulativnu politiku koja će određenoj kategoriji društva, kojoj mi višečlane porodice svakako i pripadamo, kroz  benefite, nagrade i trajna riješenja biti od koristi i na čemu ćemo se i zahvaliti.

SIGURNOST I STIMULACIJA je riješenje loše demografske slike našeg grada i samo tako ćemo podstaći i biti od koristi mladim ljudima koji imaju želju da stvaraju velike porodice. Socijalna  davanja i jednokratne pomoći  nisu sigurno.

Napominjemo da ćemo se i u nerednom periodu ponovo obratiti gradskoj skupštini sa našim molbama.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare


Jadran Trebinje® 2022. All rights reserved.

Made By


Adria Management Services

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga