bez obzira na dužinu trajanja bolovanja

Sindikat traži izmjenu novog zakona: Trudnicama i radnicima na bolovanju dati uvećane plate

Savez sindikata Republike Srpske traži izmjene novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako bi se i radnicima na bolovanju isplaćivala uvećana plata, kao i njihovim kolegama u firmi.


Sindikat traži izmjenu novog zakona: Trudnicama i radnicima na bolovanju dati uvećane plate

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER


Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu proteklog septembra, a za radnike je sporna odredba člana 83. stav 1.

Primjena ove odredbe, za kratko vrijeme, dovela je u nepovoljniji položaj već ugrožene kategorije radnika, one koji su oboljeli od malignih bolesti ili njeguju dijete oboljelo od malignih bolesti, trudnice na bolovanju radi održavanja trudnoće, radnike koji su pretrpjeli povredu na radu ili su profesionalno oboljeli, radnike koji se nalaze na dugotrajnom liječenju i bolovanju, rekli su iz Saveza sindikata RS, zbog čega insistiraju na njenoj hitnoj izmjeni.

– Naime, spornom odredbom, kao osnov za obračun i isplatu naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, bila je predviđena prosječna neto plata osiguranika ostvarena u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je osiguranik bio privremeno spriječen za rad, što je za posljedicu imalo određivanje niže naknade plate radnicima koji se nalaze na dugotrajnom bolovanju, u odnosu na platu koju bi imali da rade, obzirom da na visinu te naknade nikako nije moglo uticati eventualno uvećanje plate radnika kod poslodavca – precizirali su iz Sindikata.

Sindikat je uputio ministarstvu zdravlja inicijativu za izmjenu zakona, tako da ubuduće osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad bude prosječna bruto plata koju bi radnik ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci, a koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun.

Po tome, bez obzira na dužinu trajanja bolovanja, radnik će ostvarivati pravo na naknadu plate u visini plate koju bi dobio da je radio, što znači da se prilikom obračuna naknade plate u obzir uzimaju i eventualna uvećanja plate kod poslodavca, na koja bi radnik svakako imao pravo da je bio na radu.

Protekla godina je bila naročito specifična u Srpskoj, zbog velike inflacije, kada su plate u javnom sektoru povećavane čak tri puta. Međutim, trudnice i roditelji koji rade na pola vremena, ova uvećanja nisu dobili.

Iz Saveza sindikata RS pozvali su sve radnike – članove sindikata, kojima su na bilo koji način ugrožena prava po osnovu zdravstvene zaštite ili druga prava po osnovu rada, da se obrate najbližoj sindikalnoj kancelariji za pružanje besplatne pravne pomoći.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci


Jadran Trebinje® 2022. All rights reserved.

Made By


Adria Management Services

Naslovna
Sve vijesti
Pretraga