Skip to main content

Zavod za udžbenike zapošljavao nestručan kadar
„Za nabavke usluga platnog prometa overdraft kredita, smještaja i ugostiteljskih usluga u ukupnom iznosu od 33.029 KM nisu poštovane procedure javnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“, navela je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

Zavod je od revizora dobio mišljenje s rezervom i o finansijskim izvještajima i o usklađenosti, a zamjerili su im i što nisu pribavljene garancije za uredno izvršenje ugovora za nabavku goriva, pribora za crtanje, školskih pernica i adaptaciju knjižare u Bijeljini, ukupne vrijednosti 202.420 KM, što nije bilo u skladu sa tenderom.

„Najmanje pet zaposlenih lica raspoređeni su ugovorom o radu na radna mjesta za koja ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizciji radnih mjesta u Zavodu“, upozoravaju revizori.

Kako su dodali, vrijednost građevinskih objekata je iskazana više za iznos od 54.151 KM, a investicionih nekretnina manje za navedeni iznos, čime je prekršen Pravilnik o kontnom okviru.

„Dugoročne odložene poreske obaveze su iskazane manje za iznos od 34.973 KM, a kratkoročne odložene poreske obaveze više za navedeni iznos, što takođe nije u skladu sa pomenutim Pravilnikom“, naglasili su revizori.

Ni popis imovine i obaveza Zavoda nije organizovan u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa, a popisne liste za građevinske objekte, obaveze i potraživanja ne sadrže podatke o stvarnim stanjima.

Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva iskazane su manje za iznos od 57.588 KM, jer vrijednost garancija za uredno izvršenje ugovora nije evidentirana u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru.Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci