Skip to main content

Data saglasnost za izgradnju i opremanje objekta nove bolnice Trebinje
Vlada Srpske saglasna je sa preporukom iz Studije ekonomske opravdanosti za izgradnju i opremanje objekta nove ЈZU bolnice Trebinje, da postoji opravdana potreba da se pristupi izgradnji i opremanju novog objekta ЈZU bolnice Trebinje, navodi se u saopštenju.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da pokrene proceduru javne nabavke Idejnog arhitektonsko-građevinskog projekta za izgradnju i opremanje novog objekta ЈZU bolnica Trebinje, te da po završetku izrade o istom upozna Vladu.

Takođe, zadužuju se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Grad Trebinje da izrade Sporazum o međusobnoj saradnji i podjeli obaveza u realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove ЈZU bolnice Trebinje i o istom upoznaju Vladu.

Vlada Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01. januara do 31. decembra 2021. godine, na poziciji – Ostali tekući grantovi u zemlji, u iznosu od 3 778 340,00 KM, navodi se u saopštenju.

Sredstva se raspoređuju na ЈZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo – 851 710,00 KM, ЈZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“, Kozarska Dubica – 89 950,00 KM, ЈZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“- 1 400 000,00 KM, ЈZU Bolnica Trebinje – 376 320,00 KM, ЈZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“, Prijedor – 556 220,00 KM, te ЈZU Univerzitetska bolnica Foča – 504 140,00 KM, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske dala je saglasnost na Odluku na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u ukupnom iznosu od 346 582,95 KM u skladu sa Programom izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026, u ime i za račun sljedećih javnih zdravstvenih ustanova: ЈZU Dom zdravlja Banjaluka, ЈZU Dom zdravlja Vlasenica, ЈZU Dom zdravlja Kozarska Dubica, ЈZU Dom zdravlja Gacko, ЈZU Dom zdravlja Oštra Luka, ЈZU Dom zdravlja Petrovo, ЈZU Dom zdravlja Ugljevik, ЈZU Dom zdravlja Kneževo, ЈZU Dom zdravlja Srebrenica, ЈZU Dom zdravlja Berkovići, ЈZU Dom zdravlja Zvornik, ЈZU Dom zdravlja Čajniče i ЈZU Dom zdravlja Han Pijesak.

Podsjećamo, Vlada Srpske je 30. decembra 2020. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila Program izmirenja obaveza po osnovu doprinosa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama 2021-2026.

Programom su definisane mjere i aktivnosti koje obuhvataju izmirenja obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u javnim zdravstvenim institucijama, a koji stiču uslove za ostvarivanje prava na penziju u periodu od 2021 – 2026 godine.

 


Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare

Povezani članci